Bonsmara Voermeester Evalueringsdag
Published in 
Agriforum
Wednesday, April 2, 2014

Op 2 April 2014 is die eerste Bonsmara evaluerings- en opleidingsdag op die plaas Omantumba van Steicher & Hella Coetzee aangebied. Daar het ‘n sterk behoefte onder kommersiële boere, lewendehawe en stoetvee-agente, voedingsmaatskappye asook banke se agri-takke ontstaan om meer oor die ras te leer as wat by promosiedae te sien is.

Die dag is goedgunstiklik deur Voermeester geborg, en Dawid Krause het tydens sy toespraak dan ook die belangrikheid van veldbultoetsing uitgewys. Dit is nie net vir die teler belangrik om sy diere onder ekstensiew omstandighede na afloop van fase D toetsing te evalueer nie, maar vir die koper beteken dit ontsettend baie gemoedsrus dat die bul wat hy koop, aangehou is onder ekstensiewe toestande en ook onder hierdie toestande voorberei is vir veilings.

Kursusgangers het almal al iewers met die Bonsmara kennis gemaak, en op daardie fondasie is die dag ook aangebied. Die beginsels van prestasietoetsing wat verpligtend is vir die ras, is in ‘n maklike prentjie deur Streicher Coetzee aan kursusgangers uiteengesit. Hierdie uiteensetting het dan sommer ook vir boere uitgewys hoe ‘n boer mb.v. prestasietoetsing sy kontantvloei in ‘n Bonsmara siteem (suiwer of kruisings) beter kan bestuur en beplan.

David Cock van Bonsmara SA was die fasiliteerder vir die teoretiese lesings sowel as die prakties. Hy het die Bonsmara katalogus, wat altyd na ’n magdom syfers lyk, op ‘n maklik manier uiteengesit en verstaanbaar gemaak. Daarna het die lesing gevolg waarvoor almal gewag het: Dit het gehandel oor keuringsprosedures – waar word begin en hoe gaan ‘n mens te werk? Met fotos van afkeurbare eienskappe is almal ingelig en gemotiveerd krale toe om met die praktiese keuring te begin. Kursusgangers het onder die leiding van senior keurders in kleiner groepe gewerk. So het individue almal kanse gekry om vrae te vra, onduidelikhede te bespreek, en met selfvertroue van die groep se ondersteuning, elkeen aktief keur, en nie net op die paviljoen sit en luister nie.

Nadat alle kursusgangers genoeg beeste gesien het, is die verpligte vraestel onder groot protes, maar uiters suksesvol beantwoord. Bywoningsertifikate is uitgedeel, en vir baie kursusgangers het dit beteken dat hy nou sy kennis en ondervinding met trots teen ‘n kantoormuur kan vertoon. Daar was genoeg lesingmateriaal en hope ondervinding om huis toe te vat.

Opvallend was die baie “nuwe” gesigte in die Bonsmarakringe, en alle Bonsmaratelers teenwoordig het dit geniet om hierdie nuwe kennisse op te lei en te verwelkom.

Baie geluk aan al die kursusgangers! Baie dankie vir die senior keurders wat leiding geneem het en daardie al hulle kennis moes inspan om die “honger” kursusgangers na satisfakise op te lei. Almal wat hierdie jaar belang stel om ‘n praktiese keuring in sy omgewing by te woon, kan gerus die Bonsmara genootskap se webtuiste besoek en die keuringsprogram deurkyk.

Recent News

Monday, 23 March 2020

On 23 March 2020 the Bonsmara family has lost one of its dearest pillars and beacons with the passing away of Jorg Sigwart.

No one will ever be able to fill his place, he showed each and every one of us how to live fully and compassionately! His place will forever be empty amongst us.

Meatco Producer of the month - February
Published in Agriforum
Saturday, 29 February 2020

We would like to congratulate David Botha and his daughter Dene Botha with this outstanding performance!

FNB / Bonsmara Namibia Training day 2019
Published in Rubicon
Tuesday, 09 April 2019

On Tuesday the 9th April 2019, 126 people arrived at the Agra / Bank Windhoek Ring and Lecture venue for the Bonsmara Training Day.

The audience consisted of students from UNAM, NUST as well as young emerging farmers.