Moslabon Bonsmara

Gobabis District
Boetie Labuschagne
+264 81 368 6838

Die gesogte Moslabon Bonsmara kudde se oorsprong dateer uit 1986. Sedert 2007 bestuur Boetie Labuschagne hierdie kudde in die Gobabis area. Onder sy bekwame oog en hand word slegs die beste bulle en verse aan die kopersmark beskikbaar gestel. Gedurende 2016 verwerf die Moslabon kudde ‘n silwer SA Stamboek Elite Vleisbees Kudde toekenning vir rekordhouding en bestuurspraktyke. In 2013 ontvang Moslabon ‘n sertifikaat vanaf SA Stamboek wat sertifiseer dat die kudde met die eerste ouerskapverifikasietoetse aan die voorgeskrewe kontrole voldoen het en dus suksesvol geslaag het. ‘n Bewys van boerdery met integriteit.

Moslabon Bonsmaras use performance data to meet consumer demands, with good ethical practises as the backbone of the Moslabon herd. Every bull used in the herd is handpicked to better the already outstanding and unique genetics. The latest contribution is ALF 11-0065, who received a 9 out off 9 score with South-African selectors. We invite you to contact us for viewing of our Bonsmara animals and to introduce you to the Bonsmara herd and practices. The Moslabon Bonsmara herd will truly enhance you own herd with its outstanding genetics. You will leave our farm as a satisfied customer.