Bonsmara Opleiding vir studente kring wyer
Bonsmara Opleiding vir studente kring wyer
Published in 
Agriforum
Thursday, April 14, 2016

Die bywoningsyfer vir vanjaar se studente-opleiding op 14 en 15 April van die Bonsmara Telersgenootskap het meer as verdubbel. Terwyl die Unam-studente al vir die vierde jaar praktiese opleiding in beesboerdery ontvang, het die landboufakulteit van die Namibia University of Science and Technology (die ou Polytech) se studente vanjaar ook vir die eerste keer aangemeld.

Die behoefte aan veral praktiese kennis het meegebring dat opleiding vanjaar uitgebrei het en in die toekoms nog meer omvattend sal word. In die verlede is net een dag aan opleiding afgestaan – lesings in die oggend en die bespreking van diere in die namiddag. Vanjaar was die behoefte egter heelwat groter en is twee dae aan die kursus afgestaan wat aangepas is om ’n wyer veld te dek.

Studente kan net in hul kursus-modules die toepaslike praktiese opleiding en ekstra inligting kry. Daarom moes dit in die eerste trimester van die jaar geskied wanneer studente hul grootvee-kursusse doen.

Die kursus-inhoud het ten doel om die basiese beginsels van beesboerdery by die studente tuis te bring. As studente belangstelling in die Bonsmara-ras toon, is hulle welkom om die junior kursusse te doen. Tydens die eerste dag van opleiding is aandag gegee aan die Bonsmara-stelsel se verpligte wegings, rekordhouding, seleksie van diere vir vrugbaarheid en keuringprosedures vir funksioneel doeltreffende beeste.

Op die tweede dag het die fokus verskuif na die basiese beginsels van kuddegesondheid waartydens studente die organe van koeie wat dragtig was, kon voel en bekyk. Bulle se ondersoeke vir skede-skrapings, vrugbaarheidtoetse en semen-analises is ook gedemonstreer. Dit het vir groot opwinding gesorg, aangesien dit nie so gevorderd soos vir veeartseny-opleiding is nie, maar net die regte hoeveelheid kennis deurgee sodat studente kan verstaan waarvan veeartse praat as hulle die ondersoeke doen. Aanbiedings het verder gefokus oor hoe om die regte bul vir jou plaas te kies, waarop gelet moet word by aanpasbaarheid en die voordele wat die goedgekeurde Bonsmarabul wat in die mark beskikbaar is vir ’n boer inhou. Prestasietoetsing en teelwaardes is op ’n maklike manier aan die studente oorgedra.

Volgens die studente en hul dosente word hierdie tipe inligting in geen veekunde-module aangebied nie. Almal weet hoe groot die behoefte aan landbouvoorligting in Namibië is. Met net teoretiese kennis voel die studente egter nie goed genoeg toegerus om vir sulke poste aansoek te doen nie. Die wetenskaplike manier hoe die Bonsmara geteel is en hoe die ras vandag nog ontwikkel word, het byval onder die studente gevind.

Almal was dit eens dat die kursus in die toekoms in sy nuwe formaat aangebied moet word. Ná afloop van die kursus was planne reeds in plek om dit nog meer leersaam te maak.

Daarby oorweeg die genootskap om die kursus vir almal oop te stel sodat beesboere en belangstellendes ook toegang tot die opleiding kan kry. Die kursus is in Engels aangebied. Ná afloop daarvan moes studente ’n praktiese eksamen aflê om hul kennis te evalueer. Die studente het bywoningsertifikate ontvang en spesiale melding is gemaak van die top-presteerders. Volgens die studente en dosente is hul verwagtinge oortref en is beide opleidingsinstansies gretig om jaarlikse deelname voort te sit.

Die kursusaanbieders was Charl van Rooyen (Bonsmara SA), dr. Julie Botha (Jungfrau Bonsmaras), dr. Joggie Briedenhann (Hartebeestloop Bonsmaras), Heiko Freyer (Hoanob Bonsmaras) en Streicher en Hella Coetzee (Hochfeldstreek Bonsmaras).

Belangstellendes wat meer inligting oor die samestelling van die kursus verlang, kan die sekretaresse van die Bonsmara Beestelersgenootskap, Marinda Labuschagne, by nambons@iway.na kontak.

 

Recent News

Bonsmara Namibia Fees Dinee
Published in Agriforum
Monday, 14 November 2016

This year the Bonsmara Cattle Breeders Association is 40 years old. This article published in the Agriforum looks at our past and the present of the Associaton. To keep updated with the future, check our website regularly!

Gobabis Farmer's day
Thursday, 18 August 2016

The guestspeakers from left to right: Fouchè Brand (Capricorn Asset Management) talked about the impact the economy has on the Namibian Farmer, Phillip Oosthuizen (Sernick Bonsmaras) spoke about the precision that goes into rounding off feedlot cattle. Dr Joggie Briedenhann (Hartebeestloop) spoke about weaner weight and how it influences your returns.

 

Published in Agriforum
Thursday, 11 August 2016

Die pas afgelope jaarlikse Bonsmara raspromosie dag is met groot sukses deur die Bonsmara Telers Genootskap van Namibië op 11 Augustus 2016 by die Agra ring in die hoofstad aangebied.